Blogi

Pääkaupunkiseudun kasvun haitat eivät jakaudu tasaisesti

Pääkaupunkiseudun rakentaminen sekä raide- ja tieliikenteen hankkeet vaativat usein maamassojen siirtelyä ja korvaamista kiviaineksella. Ylijäämämaiden sijoittamisesta sekä kiviaineksen louhinnasta ja murskauksesta on muodostunut Uudellamaalla kasvava ongelma. Rakentamisen haitat eivät tällä hetkellä jakaudu tasaisesti vaan kasautuvat kehyskuntiin.

Pääkaupunkiseudun kehyskuntiin sekä Espooseen ja Vantaalle avataan jatkuvasti uusia kiviaineksen louhimoita, murskaamoita ja maanläjitysalueita asutuksen tuntumaan. Hankkeiden läheisyydessä asuu satoja, jopa tuhansia ihmisiä, jotka voivat joutua kärsimään melu-, pöly- ja tärinähaitoista lähes päivittäin. Yhä suuremmaksi ongelmaksi on muodostunut myös hankkeisiin liittyvä raskas liikenne.

Askelia muoviongelman ratkaisemiseksi

Saara Huhmarniemen valtuustoaloite 28.1. etsii keinoja muovin käytön vähentämiseksi ja muovin kierrätyksen tehostamiseksi Kirkkonummella.

Muovijätteestä on muodostunut globaali ympäristöongelma, johon on etsittävä ratkaisuja myös paikallisesti. Luontoon jätetty muoviroska ei katoa, vaan kulkeutuu mikropartikkeleina vesistöihin ja maaperään ja tätä kautta yhä useammin myös ihmisten, eläinten ja pieneliöiden ravintoon.

Läntisen Uudenmaan raidehankkeet tukevat toisiaan

Valtio suuntaa nyt merkittäviä panostuksia Tunnin junan suunnitteluun. Nopean raideliikenteen yhteys Helsingin ja Turun välillä palvelee koko pääkaupunkiseutua ja olisi myös Euroopan mittakaavassa merkittävä raideliikenteen hanke. Etelä-Uusimaa -lehden numerossa 13 (17.2.) epäiltiin Tunnin juna -hankkeen hidastavan Rantaradan kehittämistä.

Mielestäni vastakkainasetteluun ei ole syytä. Päinvastoin, eri ratahankkeet tukevat toisiaan ja tämän vuoksi alueen kuntien tulee yhdistää voimat, jotta alueelle toteutetaan kaikki ne raideliikenteen hankkeet, jotka tarvitaan koko alueen kasvua ja uutta yritystoimintaa varten.

Espoon kaupunkirata on välttämätön Länsi-Uudenmaan kestävälle kasvulle

Uudenmaan väkiluvun odotetaan kasvavan puolella miljoonalla vuoteen 2050 mennessä. Suurin osa kasvusta on uusia asukkaita, jotka etsivät koteja hyvillä sijainneilla. Samaan aikaan Uudellemaalle syntyy uutta kasvua tavoittelevaa yritystoimintaa. Tämä kehitys vaatii panostuksia alueen infrastruktuuriin, mutta luo myös uusia mahdollisuuksia joukkoliikenteen kehittämiseen.

Vetovoimaa kunnan kaksikielisyydestä!

Yhteinen lukiokampus suomen- ja ruotsinkieliselle lukiolle vahvistaisi Kirkkonummea sivistyskuntana

Kirkkonummen kunnanhallitus ja palvelutuotannon jaosto kokoontuivat viime maanantaina pohtimaan kunnan kiinteistöjen kokonaistilannetta. Kiinteistöjen uusimistarpeista johtuva investointipaine on haasteellinen, mutta samalla on tärkeää nähdä tilanteen tuomat mahdollisuudet. On keskityttävä myös siihen, miten lähivuosien hankkeet voivat edistää koko kunnan kehittymistä ja elinvoimaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla.

Ihmisten ja ympäristön puolella!

Ensi torstaina 7. helmikuuta avaan eduskuntavaalikampanjani täällä Kirkkonummella Kahvila Rostassa! Ehdokkuus tuntuu erityisen tärkeältä juuri nyt, sillä Suomi ja maailma on monien haastavien kysymysten edessä.

Työnteko yhteisten asioiden puolesta on aina ollut minulle tärkeää. Järjestöissä ja kansalaisaktiivina toimiessani tavoiteeni oli nostaa keskusteluun yhteiskunnan epäkohtia. Valitettavasti saatavilla oleva tieto tai asukkaiden aktiivinen osallistuminen ei tällä hetkellä tule riittävästi huomioiduksi päätöksenteossa. Kunta- ja maakuntapäättäjänä olenkin voinut edistää asukkaiden osallisuutta päätöksentekoon sekä toimia Kirkkonummen ja Uudenmaan asukkaiden, ympäristön ja toimivan arjen puolesta.

Ilmastonmuutos edellyttää välittömiä toimia

Hallitusten välisen ilmastopaneelin eli IPCC:n julkaisema raportti on pysäyttävää luettavaa.
Maapallon lämpötilan nousu pitää hillitä 1,5 asteeseen aiemmin esillä olleen kahden asteen sijasta. Ero voi tuntua pieneltä, mutta kahden asteen lämpenemisen vaikutukset olisivat tuhoisia ja peruuttamattomia. On arvioitu, että vedenpuutteesta kärsivien ihmisten määrä tuplaantuisi, kaksinkertainen määrä lajeja menettäisi valtaosan elinympäristöistään ja sukupuuttoon kuoleminen kiihtyisi, jäätiköt sulaisivat ja rannikkotulvat yleistyisivät. Säiden ääri-ilmiöiden yleistyessä ja alueiden muuttuessa elinkelvottomaksi yhä useammat kärsisivät ruuan puutteesta ja siirtolaisten määrä kasvaisi ennennäkemättömästi.

Juhlitaan Kirkkonummen upeaa luontoa!

Puhe Suomi 100 -luonnonsuojelualuiden avajaisissa 23.9.2018

Mitä metsässä on? No, puita. Mutta niin paljon enemmän. Metsä on sammalta, latvuksia ja varpuja ja metsä on lintujen ja eläinten koti. Se on sitä, kun heittäytyy kuumana retkipäivänä selälleen mättäälle. Se on neulasia ja käpyjä, se on ne kaikki pienet ötökät, joita tänään luontoretkelläkin nähtiin. Se on sieniä ja lahottajia, se on se tuoksu, jonka tuntee, kun saapastelee suopursujen peittämän suon laitaa. Se on ääni, joka kuuluu kun tuuli kulkee illalla kuusikon läpi. Se on karheaa männynkaarnaa ja tahmaista pihkaa — se on mustikansinisiä sormenpäitä.

Ilmastonmuutos pahentaa ennestään heikkokuntoisten vesistöjen tilaa

Pikaisia toimia tarvitaan myös paikallisesti

Pitkään jatkunut helteinen sää paisutti vesistöjen sinilevälautat tänä kesänä ennätysmäisen suuriksi. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöiden toden­nä­köi­syyttä ja näin pahentaa leväongelmaa.

Kirkkonummella sinile­vä­ha­vaintoja tehtiin kesän aikana seitsemällä kymmenestä yleisestä uimarannasta. Vastaava tilanne on monessa muussakin pääkau­pun­ki­seudun kunnassa, kuten Kirkkonummen Sanomissa 12.8.2018 uutisoitiin. Esteettisen haitan lisäksi sinilevät, syanobakteerit, tuottavat kasvaessaan hermo- ja maksamyrkkyjä, jotka estävät veden turvallisen käytön. Pienikin määrä sinilevää vedessä on aina riski veden käyttäjille.

Rakennus- ja ympäristölautakunta kunnan elinvoimaisuutta edistämässä

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa seuraamme ja ohjaamme aitiopaikalta kunnan rakentumista ja kehittymistä. Lautakunnan työn pääpaino on rakentamiseen liittyvissä luvissa ja ympäristönsuojelussa. Suoraan lautakunnan päätöksenteossa ovat yli 1500k-m2 rakennusluvat sekä poikkeusluvat. Lisäksi annamme lausuntoja mm. erilaisista lähikuntien hankkeista sekä oikeuskäsittelyistä.

Lautakunnan käsittelemät asiat vahvistavat osaltaan Kirkonummen elinvoimaa, houkuttelevuuttta ja asumisterveyttä. Vuosi luottamustehtävässä lautakunnan puheenjohtajana on osoittanut, että työ on monipuolista ja palkitsevaa.