Yleinen

Pääkaupunkiseudun kasvun haitat eivät jakaudu tasaisesti

Pääkaupunkiseudun rakentaminen sekä raide- ja tieliikenteen hankkeet vaativat usein maamassojen siirtelyä ja korvaamista kiviaineksella. Ylijäämämaiden sijoittamisesta sekä kiviaineksen louhinnasta ja murskauksesta on muodostunut Uudellamaalla kasvava ongelma. Rakentamisen haitat eivät tällä hetkellä jakaudu tasaisesti vaan kasautuvat …