SAARA HUHMARNIEMI

Hyvä päätöksenteko perustuu tietoon ja tutkimukseen, osallisuuteen ja välittämiseen, riippumattomaan valmisteluun sekä avoimuuteen ja yhteistyöhön – ja on ympäristön ja ihmisten puolella!

Kirkkonummen kunnanvaltuutettu

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja

Maakuntapäättäjä

Kielen ja kognition tutkija

Vaaliteemat kuntavaleissa 2021

Hyvä asuinympäristö, monimuotoinen luonto ja toimivat virkistysmahdollisuudet eri puolilla kuntaa.

Laadukas opetus ja varhaiskasvatus sekä avoin päätöksentekokulttuuri, joka perustuu tietoon ja asukkaiden osallisuuteen heitä koskevissa asioissa.

Vahvat hyvinvointipalvelut, jotka luovat hyvän elämän ja sujuvan arjen perustan jokaiselle, eriarvoistumisen torjuminen.

Instagram