Jokainen oppilas ansaitsee terveet ja toimivat tilat

Kirkkonummen sanomissa (KS 18.2.) uutisoitiin kunnanhallituksen kokouksen 15.2. päätös palauttaa Gesterbyn koulukeskuksen hankesuunnitelma palvelutuotannon lautakunnan käsiteltäväksi. Toisin kuin jutussa annetaan ymmärtää, palautuksen aikana selvitetään ensisijaisesti vaihtoehtoa, jossa Papinmäen koulu jäisi vanhoihin tiloihin muiden oppilaiden siirtyessä uuteen koulukeskukseen. Papinmäen koulussa opetetaan oppilaita, joilla on laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia, lievä tai keskivaikea kehitysvamma tai kehitysvamma ja autismikirjon piirteet. 

Timo Haapaniemen (kok) palautusesityksen mukaan: “Kunnan taloudelliseen tilanteeseen ja talousarvioneuvotteluissa käytyihin keskusteluihin perustuen esitän asian palauttamista palvelutuotannon lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että vaihtoehtona on myös Papinmäen koulun toiminnan jatkaminen nykyisellään. Prästgårdsbackenin päiväkodin toiminta jatkuisi nykytiloissa, jotka pidetään kunnossa ja tarvittaessa laajennetaan. Samalla lautakunta valmistelee väliaikaisten tilojen käytön optimoidun suunnitelman päivityksen […]” Palautuksen puolesta äänestivät kokoomuksen, keskustan, sdp:n ja pro Kirkkonummen edustajat. vihreät, rkp ja perussuomalaiset olivat hankkeen edistämisen kannalla. 

Kirjoituksessani Gesterbyn koulua ei tule jättää parakkeihin (KS ) esitin huolen, että koulukeskuksen suunnittelu pedattaisiin talousarvioneuvotteluissa suljettujen ovien takana. Huoli osoittautui oikeaksi, sillä palautuksen yhtenä perusteluna oli juuri “talousarvioneuvotteluissa käydyt keskustelut”. Näissä keskusteluissa ei ole kuitenkaan tehty päätöksiä eikä niistä löydy kirjauksia. Tämä on muistutus Kirkkonummen epäavoimesta poliittisesta kulttuurista, joka kaipaisi muutosta.

Viranhaltijat ovat tehneet perusteellista työtä Gesterbyn koulukeskuksen suunnitelmissa: on kerrasta toiseen vastattu päättäjien esittämiin mitä eriskummallisimpiin selvityspyyntöihin. Tälläkin kertaa kunnanhallitus sai käyttöönsä tarkat aluekohtaiset lapsimäärien ennusteet, jotka osoittivat kiistatta, että hanke on perusteltu. Myös palautuksessa mainitun vaihtoehdon keskeiset tiedot olivat jo kunnanhallituksen käytössä.

Palautuksessa esitetty Papinmäen koulun jättäminen nykyisiin tiloihinsa olisi kyseenalainen myös yhdenvertaisuuslain näkökulmasta, jonka mukaan ketään ei saa syrjiä terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Papinmäen koululle suunniteltiin uusia tiloja alunperin jo Jokirinteen oppimiskeskukseen, mutta ne jäivät toteuttamatta. 

Näyttää siltä, että palautuksen tavoitteena on jarruttaa Gesterbyn koulukeskuksen rakentamista. Tämä on vastuutonta jo siitäkin syystä, että  Winellskan vanhoissa tiloissa on edelleen oireilevia lapsia. Lisäksi hankkeen palauttaminen ilman päteviä syitä yhä uudelleen valmisteluun hidastaa myös muiden valmisteilla olevien kouluhankkeiden suunnittelua ja lisää kustannuksia. Jos palautuksen tavoitteena taas on jättää Papinmäen koulun oppilaat ilman ajanmukaisia tiloja, on se erityisen ikävä, sillä sivistyskunnan tulee huolehtia heikommassa asemassa olevista.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan pj

kunnanhallituksen varajäsen (Vihreät)

saara.huhmarniemi@vihreat.fi