Luoman ja Vuohimäen seisakkeiden avaaminen uudelleen tukee Kirkkonummen kestävän kasvun tavoitteita

Lähijunaliikenteellä on Suomessa pitkät perinteet. Vielä 1970- ja 1980-luvuilla Suomen kaupunkiseuduilla kuljettiin kaupungin sisäisiä matkoja lättähattujunilla. Viime vuosikymmeninä lähijunapysäkkejä ja seisakkeita on kuitenkin lakkautettu monilta kaupunkiseuduilta. Myös Kirkkonummella on Rantaradan varrelta suljettu esimerkiksi Luoman ja Vuohimäen seisakkeet.

Lähijunaliikenne on noussut entistä merkittävämpään rooliin liikenteen ilmastopäästöjen hallinnassa. Suomen hallitus on linjannut, että kotimaan liikenteen päästöt on puolitettava vuoteen 2030 mennessä. Lisäämällä lähijunayhteyksiä päästään lähemmäksi tavoitteen toteutumista. 

Vihreät on esittänyt Suomen suurille kaupunkiseuduille uutta lähijunien pilottikokeilua, jossa kaupunkiseutujen vanhoja seisakkeita avattaisiin uudelleen. Näin saataisiin jopa miljoona ihmistä lähijunaliikenteen piiriin. 

Kirkkonummen kannattaa tarttua tähän ehdotukseen ja edistää aiemmin suljettujen Luoman ja Vuohimäen seisakkeiden avaamista henkilöliikenteelle. Seisakkeiden avaaminen edellyttää ja toisaalta myös mahdollistaa asukasmäärän lisäämisen lähialueilla ja tarjoaa mahdollisuuden kestävään kasvuun.

Kirkkonummen kunnanvaltuusto on jo asettanut Luoman ja Vuohimäen seisakkeiden avaamisen tavoitteekseen keväällä hyväksytyssä maankäytön kehityskuvassa. Myös Uudenmaan liitto (2018) on selvityksessään tunnistanut Vuohimäen mahdollisena uudelleen avattavana asemana. Nyt on siis aika ryhtyä sanoista tekoihin!

Reetta Hyvärinen, Kuntakehitysjaoston pj

Saara Huhmarniemi, Rakennus- ja ympäristölautakunnan pj.

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 12.2.2021