Ympäristön ja ilmaston suojelu

Ympäristön ja ilmaston suojelu

Kaikilla on oikeus puhtaaseen elinympäristöön
Luonto on suomalaisille rakas. Haluan, että Suomen luonto säilyy hyvin saavutettavana terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä myös tuleville sukupolville. Luonnon köyhtyminen on pysäytettävä ja laajat luontoalueet turvattava.

 
Ilmastonmuutos on pysäytettävä
Ilmastonmuutoksen torjunta on aikamme kohtalonkysymys. Ilmastonmuutos on mahdollista pysäyttää, mutta aikaa ei ole hukattavaksi. Tarvitaan tosiasioiden tunnistamista, päätöksenteon perustamista tutkittuun tietoon ja rohkeutta tehdä tarvittavat ratkaisut.

 

Tavoitteeni

  • Suomen hiilineutraalius 2030 mennessä
  • Hiilinielujen kasvattaminen metsien hakkuita vähentämällä, soiden suojelulla ja puurakentamista edistämällä
  • Kaivoslain uudistaminen
  • Ympäristövahingot ryhmäkannelakiin
  • Eläinten itseisarvo ja hyvinvointi eläinsuojelulain uudistuksen lähtökohdaksi
  • Kestävän liikenteen edistäminen: raideliikenne ja pyöräily – Suomi raiteille!
  • Ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen
  • Monimuotoisuuden turvaaminen ympäristölainsäädäntöä uudistamalla
  • Itämeri ja vesistöt kuntoon: EU:n vesipuitedirektiivin toteuttaminen nykyisellä aikataululla vuoteen 2027 mennessä

keyboard_arrow_leftKoulutus ja osallisuus

keyboard_arrow_left Hyvinvointi ja toimeentulo