Vetovoimaa kunnan kaksikielisyydestä!

Vetovoimaa kunnan kaksikielisyydestä!

Vetovoimaa kunnan kaksikielisyydestä!

Yhteinen lukiokampus suomen- ja ruotsinkieliselle lukiolle vahvistaisi Kirkkonummea sivistyskuntana

Kirkkonummen kunnanhallitus ja palvelutuotannon jaosto kokoontuivat viime maanantaina pohtimaan kunnan kiinteistöjen kokonaistilannetta. Kiinteistöjen uusimistarpeista johtuva investointipaine on haasteellinen, mutta samalla on tärkeää nähdä tilanteen tuomat mahdollisuudet. On keskityttävä myös siihen, miten lähivuosien hankkeet voivat edistää koko kunnan kehittymistä ja elinvoimaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksi lähiaikoina ratkaistavaksi tuleva tilahanke koskee lukioita, sillä sekä Porkkalan lukio että Gesterbyn koulukeskuksen yhteydessä sijaitseva Kyrkslätts gymnasium tarvitsevat tulevaisuudessa uudet tilat. Uudelle lukiorakennukselle on kaavailtu paikkaa Kirkkonummen kirjaston takana olevalta tontilta.

Osana rakennushankkeita on selvitettävä mahdollisuus toteuttaa lukiot samaan rakennukseen kaksikieliseksi lukiokampukseksi. Samaan rakennukseen voisi sijoittaa myös musiikkiopiston tiloja. Toimintojen kokoamisella yhteiseen rakennukseen keskustan ytimeen saavutettaisiin monia tärkeitä etuja.

Keskeinen sijainti kirjaston vieressä piristäisi keskusta-aluetta ja toisi merkittäviä synergiaetuja tilojen yhteiskäytöstä. Ruotsinkielisen lukion siirtyminen lähemmäs asemaa parantaisi lukion saavutettavuutta. Yhteinen rakennus toisi uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja kurssitarjonnan laajentamiseen, kun opiskelijat voisivat valita kursseja molemmista lukioista.

Kielentutkijana uskon, että lukioiden sijoittamisella yhteiseen rakennukseen olisi parhaimmillaan hyödyllisiä vaikutuksia myös oppimiseen. Tutkimustulokset osoittavat, että kielelliset taidot tukevat esimerkiksi ongelmanratkaisuvalmiuksia. Arkipäiväiset kontaktit ja tilaisuudet kommunikoida useammalla kielellä ovat usein niitä tärkeimpiä tapoja kielellisten taitojen vahvistamiseen.

Kirkkonummen lukioissa tehdään jo nyt erittäin hyvää työtä. Esimerkiksi Porkkalan lukio sijoittui koko maan kuudenneksi parhaaksi vertailussa, jossa oppimistulokset suhteutettiin opiskelijoiden lähtötasoon. Arvokasta työtä tekevät lukiot ansaitsevat ajanmukaiset tilat, jotka tarjoaisivat entistä paremmat mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle.

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 17.2.2019

Saara Huhmarniemi
Kunnanvaltuutettu, Vihreät
saara.huhmarniemi@vihreat.fi