Saarasta sanottua

Saarasta sanottua

Minna Huotilainen
Kasvatustieteen professori, Helsingin yliopisto

“Minun on helppo suositella Saara Huhmarniemeä, sillä on juuri sellainen ihminen, jonka toivoisin edustavan itseäni julkisessa päätöksenteossa. Saaralla on tapana perehtyä asioihin huolellisesti eikä hän kaihda monimutkaisiakaan kokonaisuuksia, vaan sukeltaa rohkeasti aiheeseen kuin aiheeseen. Saara kohtaa ihmiset kuunnellen ja on aina valmis etsimään ratkaisua, joka on oikeudenmukainen ja toimiva.

Saaran visiot tulevaisuudesta ovat kuulemisen arvoisia.”


Outi Mäenpää
Näyttelijä, TeM, Easel Coach-työnohjaaja

“Vietän paljon aikaa hevosteni kanssa metsässä. Metsäluonto on minulle tärkeä voimavara palautumiseen ja rentoutumiseen, kun päivittäin kohtaan ihmisiä työssäni näyttelijänä ja vuorovaikutuskouluttajana. Olen vakuuttunut siitä, että henkilökohtainen yhteys luontoon on välttämätöntä ihmisen hyvinvoinnille.


Luonnolla ja eläimillä on minulle itseisarvo, ja me ihmiset olemme tasavertainen osa tätä kokonaisuutta. Emme voi mitenkään jatkaa tätä muita lajeja ja luontoa tuhoavaa itsekästä riistokulutusta. Olen varma, että Saara voimakkaana ja sitkeänä toimijana edistää luonnon- ja ilmastonsuojelua sekä eläinsuojelulain uudistamista eläinten itseisarvon pohjalta. Voin lämpimästi suositella häntä!”


Sami Keto
Vapaa tutkija ja tietokirjailija
Ekologi ja kasvatustieteiden tohtorikoulutettava

“Ekokriisin aikakaudella ympäristötutkimuksen ja päätöksenteon välille on rakennettava lujempaa yhteyttä. Uskon, että Saara Huhmarniemellä olisi juuri sellaista tietotaitoa sekä tutkimuksen että päätöksenteon prosesseista, joita eduskunnassa tarvittaisiin parempien ilmastotoimien tekemiseksi.

Minuun on tehnyt vaikutuksen myös se, miten Saara puolustaa luonnon monimuotoisuutta ja korostaa luontosuhteen tärkeyttä. Siksi suosittelen äänestämään Saaraa Uudenmaan vaalipiristä!”


Jaana Nuottanen
Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja

“Ihmisen ja yhteisön kyky oppia uutta on vuosisatojen ajan ollut elämää ylläpitävä ja uudistava voima. Digitalisaatio ja globalisaatio muokkaavat parhaillaan työ- ja arkielämäämme uuteen uskoon. Tarvitsemme Saaran kaltaisia laaja-alaisia poliitikkoja levittämään sanomaa kaikenikäisten osaamisen, tietojen ja taitojen kehittämisen tarpeesta – olipa kyse formaalista, informaalista tai nonformaalista oppimisesta, korkeakoulutuksesta, ammatillisista opinnoista tai vapaasta sivistystyöstä. Oppioikeus kuuluu kaikille!

Saara tietää, että ihmisten kasvua omiin mittoihinsa pitää tukea kaikenlaisessa muutoksessa. On siis varmistettava, että kaikilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan myös tulevaisuudessa.”


Anne Liljendahl
Limnologi (FT), johtava asiantuntija

Opin tuntemaan Saaran toimiessani Kirkkonummen vesistöhankkeissa asiantuntijatehtävissä. Saara ajoi rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajana tinkimättömästi läpi merkittäviä Länsi-Uudenmaan vesiensuojelua edistäviä hankkeita, joilla konkreettisesti parannetaan vesien tilaa niin pienvesissä kuin Itämeressäkin.

Itselleni on tärkeää, että päätöksenteko sekä kuntatasolla että valtakunnallisesti perustuu tutkittuun tietoon. Saaran kohdalla ei ole epäilystäkään, etteikö hän jatkossakin kuuntelisi tutkijoita mm. vesiensuojeluasioissa.

Ylipäänsä politiikka tarvitsee Saaran kaltaisia kärsivällisiä ja myötätuntoisia ihmisiä, jotka kiivaissakin keskusteluissa kuuntelevat vastapuolta ja perustelevat oman kantaansa tiukasti, mutta inhimillisesti.

Tero Kovala
Osastonylilääkäri, dosentti

Tänä aikana, jota kutsutaan totuuden jälkeiseksi, tarvitaan enemmän kuin koskaan tietoon perustuvaa politiikkaa. Ilmastonmuutos ei ole mielipidekysymys. Tarvitsemme eduskuntaan kansanedustajia, jotka aidosti ja rehellisesti edistävät ratkaisuja ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Ääri-ilmiöt – myrskyt, kuivuus, tulvat ja merenpinnan nousu vaikeuttavat elinoloja eniten köyhissä maissa. Jos mitään ei tehdä, ihmisten on pakko lähteä suurina joukkoina kohti pohjoista. Pahantahtoiset populistit tulevat varmasti käyttämään tilannetta hyväkseen ja usuttamaan harhaanjohdettuja ihmisiä toisia hätää kärsiviä ihmisiä vastaan. Tarvitsemme myötätuntoa ja tietoa todellisista syistä ja seurauksista. Siten voidaan parhaiten torjua utuisia ja epämääräisiä uhkakuvia.

Toinen suuri ongelma on ihmisten pahoinvoinnin lisääntyminen meillä Suomessakin. Uskon, että Saara eduskunnassa edistää toimia, joilla ehkäistään nuorten syrjäytymistä, näköalattomuutta ja toivottomuutta. Maailma on myllerryksessä. Vanhoja ammatteja katoaa ja uusia tulee tilalle. Tarvitsemme reilua muutosta, jossa emme päästä kanssaihmisiämme putoamaan kelkasta. Murrosvaiheissa ihmisiä on tuettava siten, että he voivat nousta jaloilleen ja lähteä suuntautumaan uusille poluille. Hyvä sosiaaliturva kantaa ja kannustaa.

Saara eduskuntaan!


Pekka Borg
dosentti emer., ent. valtion luonnonsuojelunvalvoja, UK-kansallispuiston puistonjohtaja

“Saara Huhmarniemi on kunnanvaltuutettuna ja kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajana määrätietoisesti puolustanut luonnon- ja ympäristönsuojelun asiaa, erityisesti metsän virkistyskäyttöä, luonnon monimuotoisuutta ja asukkaiden osallistamista maankäytön suunnitteluun. Saara pystyy nopeasti hankkimaan tietoa luonnon- ja ympäristönsuojelun ja luonnon virkistyskäytön käytännöistä ja hallinnosta. Hän myös osallistuu itse käytännön luonnonhoitotöihin maastossa.

Saara viestittää ympäristöalan asioista määrätietoisesti, asiantuntevasti ja ystävällisesti. Olen vakuuttunut, että hän pystyy kansanedustajana toimimaan tehokkaasti koko maan luonnon- ja ympäristönhoidon ja -suojelun edistämiseksi sekä globaalisti ilmastonmuutoksen hidastamiseksi!


Sirkka Suni
Vihreä valtuutettu Kirkkonummella vv. 1985-2001

“En voi kuin ihailla, kuinka Saara omassa lapsiperheensä arjessa toteuttaa ihanteitaan ja arvojaan.

Lähiluonto, retkeily, pyöräily, hyötyviljely, marjastus, kierrätys ja turhan kulutuksen välttäminen on erottamaton ja luonnollinen osa arkista elämää.

Saara on esimerkillinen talkoolainen, yhteiset hankkeet ovat tärkeitä. On kyseessä sitten visiointi ja ideointi tai konkreetinen toimeen tarttuminen, esim. yhteisviljelyssä ja luonnonhoitohankkeissa, Saara on aina mukana.

Saara ottaa rohkeasti hoitaakseen vastuunalaisia tehtäviä ajaakseen tärkeiksi katsomiaan asioita, esimerkiksi Kirkkonummen ympäristöyhdistyksessä ja Kirkkonummen Vihreiden puheenjohtajana.”


Anna Presnukhina
lukiolainen

“Heti tullessani Kirkkonummen Vihreiden toimintaan, Saara oli valmis auttamaan ja neuvomaan jokaisessa asiassa, mikä tulee vastaan. Rohkea tiedonhankintakyky ja valmius heittäytymään tilanteeseen kun tilanteeseen tekevät Saarasta upean politiikon. Hänen pää pysyy kylmänä, vaikka keskustelun aihe olisikin erityisesti tunteita herättävä.


Saara on hämmästyttävän hyvä soveltamaan vihreät arvonsa jokapäiväisiin tilanteisiin. Jos saisin tulevana kesänä äänestää, äänestäisin sataprosenttisen varmasti häntä.”


Krista Petäjäjärvi
Läänintaiteilija, kulttuuriaktivisti, Vihreän valtuustoryhmän jäsen, Kirkkonummi

“Olen tutustunut Saaraan kuntapolitiikan kautta, olemme saman valtuustoryhmän jäseniä. Ryhmässä toimiessa voin nähdä läheltä sen, millaisella motivaatiolla, tietopohjalla ja minkälaisilla arvoilla ja periaatteilla Saara toimii.

Suosittelen lämpimästi Saaraa, sillä kunnioitan hänen tapaansa vaikuttaa ja tehdä politiikkaa. Mielestäni Saaran toimintaa ohjaa vahva arvopohja: Ympäristö, kestävyys, tasa-arvoinen ihmisyys ja hyvinvointi. Päättäjänä hän tekee työtä demokratian vahvistamisen eteen ja päätöksenteko nojaa tietoon, avoimeen keskusteluun ja läpinäkyvyyteen. Merkitystä ei ole vain sillä mitä tehdään, vaan myös sillä miten tehdään. Saarassa nämä molemmat puolet ovat kohdillaan.

Taide- ja kulttuurialan edustajana iloitsen myös siitä, että Saara nostaa esiin taiteen ja kulttuurin merkitystä hyvinvoinnin, tasa-arvon ja sivistyksen rakentamisessa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa lisää resursseja taiteelle ja kulttuurille, ja myös apurahajärjestelmän kehittämistä avustuksesta kohti taiteilijapalkkaa. Tässä yksi syy lisää äänestää Saaraa.”


Maria Säkö
Suomen arvostelijan liiton puheenjohtaja, teatterikriitikko, toimittaja, tietokirjailija ja taiteesta kirjoittamisen opettaja

“Saara on erittäin luotettava valinta, olen tuntenut hänet yli kaksikymmentä vuotta ja hän on aina tehnyt minuun vaikutuksen sillä, miten hänen valintansa elämässä perustuvat aina sivistyksen arvostamiseen ja eettisiin, pitkäjänteisiin, kunnioitettaviin projekteihin. Hän ei ole hakemassa pikavoittoja. Hän hahmottaa isoja kokonaisuuksia, mutta jaksaa silti puurtaa yksityiskohtien kanssa. Hän osaa yhdistellä asioita tavattoman luovasti.

Uskon häneen politiikassa myös siksi, että olen nähnyt, miten monenlaisista ja eritaustaisista ja eri tavoin ajattelevista ihmisistä hän inspiroituu ja miten monenlaisia ihmisiä arvostaa. Politiikassa ei riitä, että osaa asiat, täytyy myös aidosti ymmärtää mitä erilaisimpia ihmisiä. Saara osaa yhdistää aikamme tärkeimmän asian ajamisen ihmisten kohtaamiseen. Hänen kannanottonsa ympäristöstä, sosiaaliturvasta, taloudesta ja kulttuurin merkityksestä ovat olleet linjassa omien arvojeni kanssa.”


Pertti Panula
Biolääketieteen professori, Helsingin yliopisto

Saaran kaikessa toiminnassa on näkynyt välittäminen ihmisistä ja luonnosta. Saaran valitsemat teemat sisältävät vuosien tärkeimmät päätettävät asiat. Hänen kantansa perustuvat vahvaan ja jatkuvasti täydentyvään tietopohjaan.

Neuvottelijana hän on päättäväinen mutta huomaavainen, myös muita näkökantoja ymmärtävä. Panostaminen tutkimukseen ja opetukseen, luontoon ja ympäristöön sekä terveyteen ja hoivaan ovat hyvän tulevaisuuden takeita Suomessa.

Saara on näistä asioista puhumisen lisäksi omalla toiminnallaan usein myös näyttänyt, miten asiat käytännössä toteutetaan. Hänen valintansa eduskuntaan olisi varma tae uuden paremman suunnan näkymisestä lainsäädäntötyössä.