Rakennus- ja ympäristölautakunta kunnan elinvoimaisuutta edistämässä

Rakennus- ja ympäristölautakunta kunnan elinvoimaisuutta edistämässä

Rakennus- ja ympäristölautakunta kunnan elinvoimaisuutta edistämässä

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa seuraamme ja ohjaamme aitiopaikalta kunnan rakentumista ja kehittymistä. Lautakunnan työn pääpaino on rakentamiseen liittyvissä luvissa ja ympäristönsuojelussa. Suoraan lautakunnan päätöksenteossa ovat yli 1500km2 rakennusluvat sekä poikkeusluvat. Lisäksi annamme lausuntoja mm. erilaisista lähikuntien hankkeista sekä oikeuskäsittelyistä.

Lautakunnan käsittelemät asiat vahvistavat osaltaan Kirkonummen elinvoimaa, houkuttelevuuttta ja asumisterveyttä. Vuosi luottamustehtävässä lautakunnan puheenjohtajana on osoittanut, että työ on monipuolista ja palkitsevaa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa seuraamme ja ohjaamme aitiopaikalta kunnan rakentumista ja kehittymistä. Lautakunnan työn pääpaino on rakentamiseen liittyvissä luvissa ja ympäristönsuojelussa. Suoraan lautakunnan päätöksenteossa ovat yli 1500km2 rakennusluvat sekä poikkeusluvat. Lisäksi annamme lausuntoja mm. erilaisista lähikuntien hankkeista sekä oikeuskäsittelyistä.

Lautakunnan käsittelemät asiat vahvistavat osaltaan Kirkonummen elinvoimaa, houkuttelevuuttta ja asumisterveyttä. Vuosi luottamustehtävässä lautakunnan puheenjohtajana on osoittanut, että työ on monipuolista ja palkitsevaa.
Kirkkonummi kasvaa

Rakentaminen on Kirkkonummella vauhdittunut hiljaisempien vuosien jälkeen. Kunnan elinvoiman kannalta on tärkeää, että meillä on riittävästi monipuolista asuntotuotantoa. Tiiviit ja kaupunkimaiset keskustat palveluineen ja työpaikkoineen yhdessä monimuotoisten rivi- ja pientaloalueiden, työtilojen, yhteisöllisen rakentamisen ja uusien, esimerkiksi townhouse-tyyppisten ratkaisujen kanssa antavat hyvän pohjan tulevaisuuden asuntotuotannolle.

Kestävää yhdyskuntarakennetta luodaan kaavoittamalla asuntoja hyvien liikenneyhteyksien ääreen ja radan läheisyyteen. Näin turvaamme nykyisten joukkoliikenneyhteyksen säilymisen ja mahdollistamme niiden kehittymisen tulevaisuudessa.

Radan varteen nousee tällä hetkellä useampia kerrostaloja, joihin saamme pitkään kaivattuja pienempiä asuntoja. Tulevaisuudessa tulee pitää huolta myös siitä, että isompia perheasuntoja on tarjolla riittävästi, jotta alueet kehittyvät väestörakenteltaan tasapainoisina.

Lautakunnassa olemme kiinnittäneet huomiota Kirkkonummen kasvun myötä lisääntyvään palvelutarpeeseen, joka on syytä huomioida entistä paremmin tulevissa kaavoissa. Palveluita ja palveluasumista varten on osoitettava riittävästi niille tarkoitettuja Y-tontteja hyvien liikenneyhteyksien ääreltä, ennakoiden myös täydennysrakentamisen tuomaa kasvua.

Monipuolinen ja luonnonläheinen Kirkkonummi

Näen Kirkkonummen vetovoiman etenkin laadukkaana asuinympäristönä. Kirkkonummen vahvuus pääkaupunkiimme nähden on etenkin luonto ja maaseutu, joka monilla keskustoissakin asuvilla alkaa ihan kotiovelta. Tästä tulee pitää kiinni.

Toimiva ympäristönsuojelu sekä toteuttaa että vahvistaa tätä markkinointivalttiamme. Tänä vuonna perustettiin uusia luonnonsuojelualueita, joihin tilattiin hoito- ja käyttösuunnitelmia tukemaan virkistyskäytön ohjaamista ja kehittämistä. Syksyn projekteihin kuuluu luontopolustojen kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa. Vesiluonnon sekä puhtaiden ja ekosysteemiltään toimivien vesistöjen arvostus on kasvussa. Vesistöjen kuntoa heikentävät osaltaan ilmastonmuutoksen myötä lisääntynet sateet ja hulevedet. Ympäristönsuojelu on tarttunut tilanteeseen laatimalla pienvesien luontoselvityksiä hulevesien hallintaa varten. Lisäksi ympäristönsuojelu on mukana Kirkkonummen ensimmäisessä vesistöjen kunnostushankkeeseessa Veikkolassa.

Palveluita kehittämässä

Lautakunnan erityishuomion kohteena on asiakaspalvelu ja sen asiakaslähtöinen kehittäminen. Käymme keskustelua ja haemme kehittämis- ja resurssointitarpeita sekä seuraamme jonotilannetta. Rakennusvalvonnan vuoteen on liittynyt johtavan rakennustarkastajan vaihtuminen sekä rakennusjärjestyksen päivittäminen, johon vielä palaamme syksyllä. Siirtyminen sähköiseen asiakaspalveluun on vaatinut uusien käytäntöjen luomista. Nämä tekijät ovat osaltaan vaikuttaneet lupapalveluihin, mutta palveluita kehitetään jatkuvasti osaavan ja sitoutuneen henkilöstön avulla. Lupapäätökset tulevat jatkossa näkyville Lupapiste-palveluun ja syksylle on suunniteltu asiakastyytyväisyys-kysely rakennusvalvonnan asiakkaille.

Kesä on monelle rakentamisen aikaa. Toivotan kaikille rakentajille sekä Kirkkonummen asukkaille ja lomalaisille aurinkoisia kesäpäiviä!

Julkaistu Kirkkonummen Sanomissa

Saara Huhmarniemi
Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja
saara.huhmarniemi@kirkkonummi.fi