Läntisen Uudenmaan raidehankkeet tukevat toisiaan

Läntisen Uudenmaan raidehankkeet tukevat toisiaan

Läntisen Uudenmaan raidehankkeet tukevat toisiaan

Valtio suuntaa nyt merkittäviä panostuksia Tunnin junan suunnitteluun. Nopean raideliikenteen yhteys Helsingin ja Turun välillä palvelee koko pääkaupunkiseutua ja olisi myös Euroopan mittakaavassa merkittävä raideliikenteen hanke. Etelä-Uusimaa -lehden numerossa 13 (17.2.) epäiltiin Tunnin juna -hankkeen hidastavan Rantaradan kehittämistä.

Mielestäni vastakkainasetteluun ei ole syytä. Päinvastoin, eri ratahankkeet tukevat toisiaan ja tämän vuoksi alueen kuntien tulee yhdistää voimat, jotta alueelle toteutetaan kaikki ne raideliikenteen hankkeet, jotka tarvitaan koko alueen kasvua ja uutta yritystoimintaa varten.

Lähes kaikki puolueet ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen ja Uusimaa maakuntana pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii merkittäviä valtion investointeja joukkoliikenteeseen, joukkoliikenteen palvelutason parantamista sekä tavaraliikenteen päästöjen vähentämistä. Esimerkiksi Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen palvelee näitä molempia päämääriä ja sitä ei saa keskustelussa unohtaa.

Rantaradan palvelutason parantamisen kannalta tärkein ensimmäinen vaihe on Espoon kaupunkiradan toteuttaminen. Kaupunkirata tarvitaan syöttämään lisää liikennettä Rantaradan suuntaan ja parantamaan junaliikenteen täsmällisyyttä. Espoon kaupunkirata on myös edellytys Tunnin junan rakentamiselle. Länsi-Uudenmaan kuntien tulisikin nyt tiivistää yhteistyötä ja pitää huolen, että kaupunkirata säilyy suunnitelmien kärjessä. Tunnin juna tulee aikanaan siirtämään osan Turun pikajunista Rantaradalta, jolloin vapautuu tilaa lähiliikenteelle ja lähiliikennettä voidaan merkittävästi lisätä.

Rantarata on kuljettanut matkustajia jo yli sata vuotta. Juuri nyt rata on entistä arvokkaampi, sillä se palvelee myös ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena tulee olla, että tulevaisuudessa kaksilla raiteilla kuljetaan aina Karjaalle asti!

Julkaistu Etelä-Uusimaa -lehdessä 24.2.2019

Saara Huhmarniemi
Kansanedustajaehdokas (Vihr.)
Uusimaa