Kuka Saara?

Kuka Saara?

Päätin lähteä ehdolle eduskuntavaaleihin, sillä haluan, että päätöksiä tehdään ja lakeja säädetään ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Kestävä päätöksenteko vaatii tiedon ja tutkimuksen aseman vahvistamista, osallisuutta ja välittämistä, riippumatonta lainvalmistelua sekä avoimuutta ja yhteistyötä.

Työnteko yhteisten asioiden puolesta on aina ollut minulle tärkeää. Järjestöissä ja kansalaisaktiivina toimiessani tavoiteeni oli nostaa keskusteluun yhteiskunnan epäkohtia. Valitettavasti saatavilla oleva tieto tai asukkaiden aktiivinen osallistuminen ei tällä hetkellä tule riittävästi huomioiduksi päätöksenteossa. Kunta- ja maakuntapäättäjänä olenkin voinut edistää asukkaiden osallisuutta päätöksentekoon sekä toimia Kirkkonummen ja Uudenmaan asukkaiden, ympäristön ja toimivan arjen puolesta.

Kunnallisella päätöksenteolla on kuitenkin rajansa. Olen seurannut usein turhautuneena etenkin sote-valmistelua, ympäristölainsäädännön heikennyksiä sekä yliopistoihin ja koulutukseen kohdennettuja leikkauksia. Kaikilla näillä on merkittäviä vaikutuksia jokaisen ihmisen elämään. Kyse on usein arvovalinnoista, mutta laajempana ongelmana voi tunnistaa riippumattoman tiedon aseman heikentymisen sekä lainvalmistelussa että päätöksenteossa. Tämän seurauksena voi yleinen yhteiskunnan etu jäädä sivuun. Siksi haluan päästä vaikuttamaan Suomen tulevaisuuteen kansanedustajana.

Tavoitteeni on, että päätöksiä tehdään ja lakeja säädetään ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Ei ole oikein jättää heikommassa asemassa olevia vaille huolenpitoa tai kuluttaa luonnonvaroja yli ympäristön kantokyvyn.

Minusta:

  • Tutkija, FT, 42 vuotta
  • Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen varajäsen, Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsen
  • Kirkkonummen vihreiden puheenjohtaja
  • Perheenäiti, 2 lasta
  • Juureni ovat pohjoisessa, Rovaniemen ja Lapin luonnossa