Koulutus ja osallisuus

Koulutus ja osallisuus

Koulutuksen kunnianpalautus – yhteistä vastuuta tulevaisuudesta
Suomen hyvinvointi on aina perustunut koulutukseen ja osaamiseen. Viimeaikaiset kohtuuttomat leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta ovat vieneet pohjaa pois tulevaisuudelta. Suunnan on muututtava -tarvitsemme lisää resursseja kaikille koulutusasteille aina varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja ammattikouluista ja yliopistoihin.

Yhteiskunnan uudistuminen tapahtuu koulutuksen, osaamisen ja tieteen avulla. Työelämän muutoksiin voidaan parhaiten varautua ennakoimalla, sekä perustamalla koulutusjärjestelmän kehittäminen ja päätöksenteko parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Jatkuvaan oppimiseen kuuluu koulutusta, sivistystä ja osaamisen kehittämistä kaikenikäisille, eri elämänvaiheisiin!

Koulutuksella hankitut tiedot ja taidot antavat yksilöille eväitä kasvaa täyteen mittaansa ja olla osa yhteiskuntaa. Taiteella, kulttuurilla ja yhdessä tekemisellä on tärkeä rooli monipuolisen sivistyksen rakentamisessa.

Tavoitteeni

  • Koulutusleikkauksien peruminen
  • Toinen aste maksuttomaksi
  • Opintorahan korottaminen
  • Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen perusoikeus
  • Korkeakoulujen perusrahoitus ja tutkimusrahoitus kuntoon
  • Tieteestä ja innovaatioista vastaavan ministeriön perustaminen – tiedeministeri!
  • Terveet ja toimivat tilat
  • Avoimesti saatavilla olevat oppimateriaalit ja avoin tiede
  • Ympäristökasvatuksen ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantaminen