Koulutuksen kunnianpalautus!

Koulutuksen kunnianpalautus!

Koulutuksen kunnianpalautus!

Suomen hyvinvointi on perustunut koulutukseen ja osaamiseen. Koulutus on nostanut suomalaisten osaamistasoa jo vuosien ajan ja tuottanut hyvinvointia, innovaatioita ja yritystoimintaa. Nyt ollaan kuitenkin ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa suomalaisten koulutustaso on kääntynyt laskuun. Uudet sukupolvet eivät olekaan enää edellisiä koulutetumpia.

Edellisellä hallituskaudella koulutuksesta ja tutkimuksesta leikattiin yhteensä lähes miljardi euroa ja sen vaikutukset näkyvät nyt oppilaitosten ja yliopistojen arjessa. Ehkä eniten on kärsinyt ammatillinen koulutus, jossa on jouduttu vähentämään opettajia, koulutuslinjoja ja etenkin lähiopetuksen määrää. Koulunsa keskeyttäneiden määrä on kasvanut. Tämä johtaa yhä useamman nuoren kohdalla riskiin jäädä syrjään työelämästä juuri ratkaisevassa elämänvaiheessa, jossa tukea ja rinnalla kulkemista tarvittaisiin. Tilanne on huolestuttava.

Koulutus ansaitsee kunnianpalautuksen. Suunnan on muututtava – tarvitsemme lisää resursseja kaikille koulutusasteille aina varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja ammattikouluista ja yliopistoihin.

Yhteiskunnan uudistuminen tapahtuu koulutuksen, osaamisen ja tieteen avulla. Työelämän muutoksiin voidaan parhaiten varautua ennakoimalla sekä perustamalla koulutusjärjestelmän kehittäminen ja päätöksenteko parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Jatkuvaan oppimiseen kuuluu koulutusta, sivistystä ja osaamisen kehittämistä kaikenikäisille, eri elämänvaiheisiin.

Tavoitteena tulee olla tasa-arvoinen koulutus ja toisen asteen perustiedot ja -taidot jokaiselle. Koulutuksella hankitut tiedot ja taidot antavat yksilöille eväitä kasvaa täyteen mittaansa ja olla osa yhteiskuntaa. Tiede ja tutkimus muodostavat pohjan, jolle koulutus rakennetaan. Taiteella, kulttuurilla ja yhdessä tekemisellä on tärkeä rooli monipuolisen sivistyksen rakentamisessa.

Saara Huhmarniemi
Kansanedustajaehdokas, Vihreät, Uusimaa
saara.huhmarniemi@vihreat.fi
puh. 041 742 4229