Kestävän tulevaisuuden tekijät

Kestävän tulevaisuuden tekijät

Kestävän tulevaisuuden tekijät

Kevään vaalikeskustelu on käynyt odotetun vilkkaana. Vaalikentillä sekä julkisuudessa käydyissä keskusteluissa on välittynyt kuva siitä, että ihmiset kaipaavat nyt muutosta ja todellista vastuunkantoa poliittisilta päätöksentekijöiltä myös isoihin asiakokonaisuuksiin.
Äänestäjät odottavat ratkaisuja muun muassa hyvinvointivaltion tulevaisuudesta, ilmastonmuutoksen hillinnästä, terveyspalvelujen turvaamisesta ja Suomen kilpailukyvystä kansainvälisillä markkinoilla. Nämä ovat asioita, jotka edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä politiikan eri tasojen välillä ja johdonmukaisia päätöksiä niin paikallisesti, kansallisesti kuin maailmanlaajuisesti.

Kaupunkisuunnittelu ja ilmastonmuutoksen torjunta

Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos

Politiikan keinot laajojen ja monimutkaisten ongelmien ratkaisuun

Kestävän tulevaisuuden rakentamisesta päätöksenteon eri tasoilla tulevat keskustelemaan kevään eri vaaleissa ehdokkaana olevat Ville Niinistö, Mari Holopainen ja Saara Huhmarniemi.

Ville Niinistö on toiminut vihreiden kansanedustajana vuosina 2007-2019 ja ympäristöministerinä 2011-2014. Nyt europarlamenttivaaleissa ehdolla olevalla Niinistöllä on pitkä kokemus työstä niin ympäristö-, koulutus- kuin tasa-arvokysymyksien parissa ja myös kansainvälisissä verkostoissa.

Mari Holopainen on Uudenmaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustajaehdokas Helsingin vaalipiiristä. Tehtävässään maakuntavaltuuston puheenjohtajana Holopainen on perehtynyt muun muassa suunnitellun sote-uudistuksen vaikutuksiin Uudellamaalla.

Saara Huhmarniemi on kirkkonummelainen kunnanvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas Uudeltamaalta. Kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Huhmarniemellä on osaamista rakentamisen ja maankäytön aihepiiristä myös alueiden kehittämisen näkökulmasta.

Keskustelua vauhdittaa joukko eri alojen huippuasiantuntijoita. Näkökulmia tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin ovat avaamassa muun muassa koulutuksen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden professori Kristiina Brunila (FT, dos.), WWF:n johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu (MMT), ilmastotavoitteellisen kaupunkisuunnittelun asiantuntija Alpo Tani (FM) ja esimerkiksi arjen poliittisuutta ja homekoulukysymystä lasten näkökulmasta tutkinut tutkijatohtori Tuure Tammi (FT). Kulttuuri- ja taiteen asiantuntijana tilaisuudessa on läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi.

Kestävän tulevaisuuden tekijät -tilaisuus pidetään perjantaina 29.3.2019 kello 18-20 Kirkkonummen Aseman ostarilla, osoitteessa Asematie 3.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan kestävän tulevaisuuden rakentamisesta!

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 24.3.2019