Juhlitaan Kirkkonummen upeaa luontoa!

Juhlitaan Kirkkonummen upeaa luontoa!

Juhlitaan Kirkkonummen upeaa luontoa!


Puhe Suomi 100 -luonnonsuojelualuiden avajaisissa 23.9.2018

Mitä metsässä on? No, puita. Mutta niin paljon enemmän. Metsä on sammalta, latvuksia ja varpuja ja metsä on lintujen ja eläinten koti. Se on sitä, kun heittäytyy kuumana retkipäivänä selälleen mättäälle. Se on neulasia ja käpyjä, se on ne kaikki pienet ötökät, joita tänään luontoretkelläkin nähtiin. Se on sieniä ja lahottajia, se on se tuoksu, jonka tuntee, kun saapastelee suopursujen peittämän suon laitaa. Se on ääni, joka kuuluu kun tuuli kulkee illalla kuusikon läpi. Se on karheaa männynkaarnaa ja tahmaista pihkaa — se on mustikansinisiä sormenpäitä.

Jokainen nauttii luonnosta omalla tavallaan. Yli 80% suomalaisista pitää metsää itselleen tärkeänä tai melko tärkeänä. Metsä tuo rauhaa, lievitystä stressiin ja terveyttä. On todettu, että esimerkiksi sairaalassa toipuminen nopeutuu pelkästään jo sen ansiosta, että ikkunasta näkyy metsää. Metsässä liikkumisen on taas todettu parantavan vastuskykyä. Maailmalla on jo olemassa ”terveysmetsiä” ja metsä on käytössä terveydenhuollon hoitokeinona. Tästä näkökulmasta panostukset luontokohteiden perustamiseen ja ylläpitoon sekä saavutettavuuteen ovat erittäin kannattavia. Luonto ja ihmisten luontokokemukset eivät ole yhteiskunnan kannalta yhdentekeviä.

Luonto ei ole yhdentekevä myöskään siitä syystä, että se on meille elinehto. Luonnon monimuotoisuuden katoamisen arvioidaan nykyään olevan vähintään yhtä vakava ongelma kuin ilmastonmuutoksen. Viime aikoina on uutisoitu pölyttäjäkadosta, joka voi tulevaisuudessa uhata ruoantuotantoa. Monimuotoisuuden katoamisen vaikutukset näkyvät myös meillä. Esimerkiksi vanhojen metsien laji, hömötiainen on vähentynyt 40% viimeisen 10 vuoden aikana. Suurimpana syynä on voimallinen metsätalous, joka on vienyt linnuilta niiden luontaiset pesäpaikat, kolopuut.

Meistä jokainen voi tehdä jotain luonnon monimuotoisuuden hyväksi, mutta kunnat ja valtio voivat tehdä paljon. Nyt perustetut suojelualueet on askel oikeaan suuntaan sekä asukkaiden virkistysmahdollisuuksien, terveyden, että luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Suojelualueita on perustettu eri puolelle Kirkkonummea yhteensä 120 hehtaarin verran. Alueet ovat Eerikinkartanon lehdot ja luhdat Veikkolassa, Pahamäen kalliot ja pähkinälehto tässä lähellä, Volsin luonnonsuojelualue, Timmermossenin aarnimetsä Meikon kaakkoispuolella, Kiilakallion luonnonsuojelualue Jorvaksessa, Syväjärven rantaluhta Kolsarissa ja Kantvikin luonnonsuojelualue.
Useat kohteista ovat lähellä asuinalueita, jolloin ne toimivat virkitysalueiden ydinalueina. Kohteet on myös valittu niin, että ne muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia jo olemassa olevien suojelualueiden kanssa. Laajojen yhtenäisten luonnonalueiden verkostot tukevat luonnon monimuotoisuutta kokoaan laajemmalla alueella.

Ulkoiluun osoitetettuja alueita reittejä ja polkuja perustamalla osoitamme luonnoltaan ja virkistysarvoiltaan tärkeimmät ja arvokkaimmat kohteet pääkapunkiseudun maankäytön ristipaineessa. Polut ja levähdyspaikat tuovat metsän yhä lähemmäs yhä useampia ja käyttöpaine jakaantuu tasaisemmin eri puolille kuntaa. Tarvitsemme sekä pieniä kinttupolkuja, että esteettömiä reittejä. Tarvitsemme lisää vanhusten retkiä metsiin, lisää päiväkotien ja koulujen lähimetsiä, lisää yksinomaan pyöräilyyn suunnattuja reittejä, lisää nuotiopaikkoja ja uimarantoja.

Nämä panostukset tukevat myös paikallista yrittäjyyttä. Monissa pääkaupunkiseudun kohteissa on retkeilyreitin päätepisteeseen perustettu kahvilla tai vaikkapa sauna. Nyt olemme Wohls Gårdin pajakahvilan pihalla, joka voi tulevaisuudessa olla vastaavanlainen retkeilijöiden keidas.

Suomi 100 -juhlavuoden suojeluhanke ei syntynyt ilman taustatyötä. Haluan erityisesti kiittää Kirkkonummen pitkäaikaista luontovaikuttajaa, Pekka Borgia, vankan kokemuksen pohjalta tehdystä taustaytöstä ja alue-ehdotuksista. Kiitos myös muulle ympäristöväelle ideoista! Tom Hindsbergiä kiitän upeista kuvista. Kiitos Kirkkonummen viranhaltijoille ja päättäjille, että teitte tämän mahdolliseksi. Toivon, että nämä Suomi 100-kohteet madaltavat kynnystä uusien virkistys- ja suojelualueiden perustamiseksi tulevaisuudessa, jotta luontoarvojen turvaaminen olisi yhä helpompaa.

Kiitos tästä iloisesta retkipäivästä ympäristöyhdistykselle, retkien vetäjille, Suomen Ladulle, Veikkolan Eräveikoille ja Haltioille, Kirkkonummen kunnan ympäristöyksikölle, musiikkiopistolle ja Wohls Gårdille!

Meillä on Kirkkonummella upea rikkaus, luonto. Juhlitaan sitä tänään ja juhlitaan sitä joka päivä!

— Saara Huhmarniemi

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 7.10.2018