Hyvinvointi ja toimeentulo

Hyvinvointi ja toimeentulo

Vahvat palvelut hyvään elämään
Hyvinvointipalvelut luovat hyvän elämän ja sujuvan arjen perustan meille jokaiselle.

Olemme valitettavasti saaneet huomata, että hyvinvointia turvaavat palvelut eivät ole Suomessakaan itsestäänselvyyksiä. Niiden eteen on tehtävä määrätietoisesti töitä ja ihmisiä kunnioittavia arvovalintoja. Suomi tarvitsee sosiaalisesti kestävää päätöksentekoa, joka rohkaisee ihmisiä löytämään oman tiensä ja tarpeen vaatiessa kannattelee eri elämäntilanteissa.

Tavoitteeni

  • Perustulo osaksi työelämän ja sosiaaliturvan uudistamista
  • Hoitoalan henkilöstömitoitukset ja hoidon laadun kriteerit lakiin
  • Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä lapsiperheiden tukipalvelujen vahvistaminen
  • YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen saattaminen käytäntöön
  • Korruption ja veronkierron ehkäisy
  • Yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia kunnioittava ulkopolitiikka ja kehitysyhteistyö
  • Taide- ja kulttuurialan toimintaedellytysten turvaaminen – taitelijapalkka!
  • Kulttuurista monipuolista hyvinvointia kaikenikäisille, osana julkisia palveluja