För miljön och för människan

För miljön och för människan

“Ett bra beslutsfattande baserar sig på kunskap och forskning, öppenhet och omtänksamhet – och står på miljöns och människornas sida!”

Saara Huhmarniemi
Kandidat i riksdagsvalet, Nyland

#Saara2019

SKYDDA NATUREN & KLIMATET

Alla har rätt till en ren livsmiljö

Naturen är viktig för oss finländare. Också kommande generationer bör få njuta av Finlands natur som en viktig källa för vårt välmående och vår hälsa. Vi måste sluta utarma vår natur. Vi måste skydda våra omfattande naturområden.

Klimatförändringen måste stoppas

Klimatförändringen – och hur vi bekämpar den- är vår tids ödesfråga. Vi kan hejda klimatförändingen – men det finns ingen tid att förlora. Vi skall känna till fakta, vi skall basera vårt beslutsfattandet på forskning – och vi måste ha mod att göra de nödvändiga besluten.

UTBILDNING & DELAKTIGHET

Upprättelse för utbildningen – gemensamt ansvar för framtiden

Finlands välfärd har alltid baserat sig på kunnande och utbildning. Den senaste tidens orimliga nedskärningar inom utbildning och forskning har avsevärt försvagat våra framtidsmöjligheter.Det är dags för en kursändring: vi behöver mera resurser för alla utbildningsnivåer, allt från småbarnspedagogik till yrkesskolor och universitet.

VÄLFÄRD & UTKOMST

Stark välfärdsservice för ett gott liv

Våra välfärdstjänster står till grund för ett gott liv och en fungerande vardag. Tyvärr har vi fått se att dessa tjänster inte utgör en självklarhet. Vi behöver ett socialt hållbart beslutsfattande som uppmuntrar människor att hitta sin egen väg – och som ger oss stöd då vi behöver det.

Saara Huhmarniemi

Jag har länge tyckt att det har varit viktigt att arbeta för det gemensamma bästa. Därför har jag i många år verkat inom olika föreningar och som medborgaraktivist. Idag är jag också beslutsfattare i min hemkommun och inom landskapet Nyland.

  • Språkforskar, fil. dr, 42
  • Mamma för två barn
  • Ordförande för Byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätt, kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i Nylands landskapsfullmäktige.
  • Ordförande för De Gröna i Kyrkslätt
  • Mina rötter ligger i norra Finland, i Lapplands natur