Askelia muoviongelman ratkaisemiseksi

Askelia muoviongelman ratkaisemiseksi

Askelia muoviongelman ratkaisemiseksi

Muovijätteestä on muodostunut globaali ympäristöongelma, johon on etsittävä ratkaisuja myös paikallisesti. Luontoon jätetty muoviroska ei katoa, vaan kulkeutuu mikropartikkeleina vesistöihin ja maaperään ja tätä kautta yhä useammin myös ihmisten, eläinten ja pieneliöiden ravintoon.

Muovin kierrätykseen ja muovin kulutuksen vähentämiseen ollaan herätty useissa kunnissa. Kerava on noussut kirkkaaksi edelläkävijäksi “Muoviton Kerava”- kampanjalla.

Kunnat pystyvät vähentämään muovin käyttöä omissa toiminnoissaan esimerkiksi hankintaprosessien kilpailutuskriteerejä tarkistamalla ja neuvontaa lisäämällä. Lisäksi tarvitaan lisää muovinkeräyspisteitä lähelle asukkaita!

Uudet HSY:n jätehuoltomääräykset edellyttävät muovin kierrättämistä yli viiden huoneiston kiinteistöillä tai kiinteistöillä, joilla muovia poistetaan käytöstä vähintään 15 kg viikossa. Tämä velvoite tulee voimaan vuoden 2021 alusta. Muovin kierrättäminen on kuitenkin mahdollista jo nyt, ja sitä voitaisiin tehostaa huomattavasti.

Jätin valtuuston kokouksessa 28.1. aloitteen, jossa edellytetään Kirkkonummen kuntaa tarttumaan muoviongelmaan omalta osaltaan. Aloitteen allekirjoitti 35 valtuutettua. Aloitteessa edellytettiin, että Kirkkonummi selvittää mahdollisuudet muovin käytön vähentämiseksi ja kierrättämisen tehostamiseksi ja että kunnan tulee tavoitella muovin kierrätystä kiinteistöillään jo ennen määräaikaa 2021. Lisäksi kunnan tulee etsiä tapoja kannustaa asukkaita ja paikallisia toimijoita vähentämään muovin käyttöä ja tehostamaan muovin kierrätystä.

Julkaistu Kirkkonummn Sanomissa 3.3.2019

Saara Huhmarniemi
Kunnanvaltuutettu
Kansanedustajaehdokas, Vihreät
www.saara2019.fi